КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ

Формувальне оцінювання у початкових класах – шлях до успішного навчання

У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Від правильної організації оцінювання залежить ефективність навчання. Саме формувальний підхід дає змогу педагогам одержати інформацію про стан навчальних досягнень учнів і вчасно відреагувати на проблеми в навчанні.

Стаття 53 Закону України «Про освіту» говорить, що здобувачі освіти мають право на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання. Для педагога формувальне оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Учителі використовують інформацію з оцінювання для корегування навчання та забезпечення правильного виконання учнями завдань.

Формувальне оцінювання, на відміну від традиційного, в якому результати тестів та контрольних замірів знань та умінь є основним джерелом відомостей про рівень навчальних досягнень учнів, здійснюється у тісному зв’язку з тим, як реально відбувався процес навчання. Такий підхід створює можливість учителю відслідковувати процес просування учня до навчальних цілей і вчасно вносити корективи в навчальний процес.

Учені виокремили такі компоненти успішного застосування формувального оцінювання: забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з учнями; активна участь учнів/учениць у процесі власного навчання; корегування процесу навчання з урахуванням результату оцінювання; визнання вагомого впливу оцінювання на мотивацію та самоутвердження учнів, які, своєю чергою, впливають на навчання; уміння учнів оцінювати свої знання самостійно.


Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 13.07.2021 № 813)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти").

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 №329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти".

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з громадянської освіти
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров'я
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу "Мистецтво"
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета Захист України
Кiлькiсть переглядiв: 280